Recenzia: Cestovné lístky, prosím! Európa (spoločenská hra)

Krásna dosková hra Cestovné lístky, prosím! Európa ma zaujala na prvý pohľad kvalitou prevedenia aj nápadom. Hru budú milovať deti aj rodičia – je nápaditá, krásna a zaujímavá. Do článku som pripravila recenziu a podrobnejšie pravidlá.

Cestovné lístky, prosím!

Obsah

Recenzie: Jízdenky, prosím! Evropa

Táto famózna rodinná hra je určená na oddych pre celú rodinu. Cieľom hry je získať čo najviac tratí, zhromaždiť čo najviac bodov a vyhrať. Body je možné získať niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je vytvorenie cesty medzi dvoma susediacimi mestami na mape. Ďalším spôsobom je dokončenie súvislej trate medzi dvoma mestami, ktoré máte na karte s cieľovými stanicami, a navyše aj dokončením najdlhšej spojenej trate z karty Európsky Express bonus. Nakoniec môžete získať body za každú stanicu, ktorú nepoužijete na konci hry.

Hra je dobre navrhnutá a vyzýva hráčov k strategickej hre. Ak hru hráte prvý alebo druhý krát, môžete si na začiatok všetko vyskúšať a ak hráte s deťmi okolo osem rokov, neváhajte hrať s odkrytými kartami a diskutovať nahlas o svojich ťahoch. To pomôže deťom lepšie pochopiť hru a zoznámiť sa s pravidlami. Po jednej alebo dvoch hrách budete lepšie pripravení a budete môcť hrať podľa pravidiel s kartami skrytými pred vašimi spoluhráčmi.

Recenzia: Cestovné lístky, prosím! Európa (spoločenská hra)
Recenzie: Cestovné lístky, prosím! Európa (spoločenská hra)

Táto hra je vhodná pre deti vo veku od ôsmich rokov a vyššie. Nie je vhodná pre deti v prvom alebo druhom ročníku školy, pretože by pre nich mohla byť príliš náročná. Odporúčala by som ju skôr pre deti od tretieho ročníka a určite ju budú viac oceniať staršie deti, najmä tí z piatich a vyšších ročníkov. Pre osemročné dieťa môže byť táto hra stále príliš náročná.

Kvalita prevedenia

Kvalita tejto stolovej hry je vynikajúca. Herný plán je solídny a dostatočne veľký. Je skvelé, že balenie obsahuje aj náhradné plastové vláčiky, čo je veľmi užitočné v prípade, ak by sa niektorý vláčik stratil alebo poškodil, môžete jednoducho použiť náhradný vláčik. Kartičky sú farebne atraktívne a krabica určená na uskladnenie hry je pevná a dostatočne veľká. Má aj oddelenia, čo uľahčuje organizáciu komponentov hry.

Čo je súčasťou balenia

 • herný plán s mapou Európy
 • 240 farebných vagónov (45 od každej farby – modrá, červená, žltá, zelená, čierna, plus náhradné vagóniky)
 • 158 herných kariet
 • 5 drevených herných žetónov
 • 15 budov stanica
 • české a slovenské pravidlá

Podrobnejšie informácie

 • Doba hrania: cca 30-60 minút
 • Počet hráčov: 2-5 hráčov
 • Značka: Blackfire
 • Vhodné od 8 rokov
 • Hra obsahuje: návod – pravidlá v českom i slovenskom jazyku, herný plán, karty vagónov, karty lokomotív, farebné stanice, plastové vagóniky, drevené bodovacie žetóny

Youtube

Pravidlá hry

Pred začiatkom hry musíte pripraviť herný plán. Herný plán je celkom veľký, takže budete potrebovať dosť priestoru, ako napríklad väčší jedálenský stôl alebo priestor na koberci. Postup pre prípravu herného plánu je nasledovný:

 1. Každý hráč dostane svoj herný žetón v farbe, ktorú bude používať počas celej hry, a plastové vláčiky v rovnakej farbe ako žetón.
 2. Položte žetóny hráčov na štartové miesto, ktoré sa nachádza v rohu herného plánu pri Portugalsku.
 3. Každý hráč dostane 4 karty vagónov. Z balíčka kariet vagónov sa položí 5 kariet obrázkom nahor vedľa herného plánu, zatiaľ čo zvyšok balíčka bude tvoriť lízací balíček.
 4. Vedľa herného plánu umiestnite kartu Európsky Express bonus a kartu so stručným prehľadom.
 5. Teraz je potrebné oddeliť šesť kariet dlhých tratí (s modrým pozadím) od bežných tratí z balíčka kariet cieľových staníc. Každý hráč dostane náhodne jednu kartu z dlhých tratí. Zostávajúce karty dlhých tratí vráťte do krabice.
 6. Každý hráč dostane tri karty cieľových staníc, ktoré nemajú farebné pozadie. Zostávajúce karty cieľových staníc zostanú tvoriť samostatný lízací balíček.
 7. Teraz hráči tajne zvolia, ktoré karty cieľových staníc si ponechajú. Karty sa nikomu neukazujú. Každý hráč musí mať aspoň dve karty cieľových staníc, ale môžu si ponechať aj viac, ak sa im hodia. Karty, ktoré sa hráčom nehodia, sa odložia mimo hry. Môžu to byť aj karty dlhých tratí. Dôležité je, že karty, ktoré si hráči ponechajú, musia mať až do konca hry.
 8. Dôležité je mať na pamäti, že ak hráč nesplní niektorú z kariet cieľových staníc, teda nesplní trať medzi mestami na karte, na konci hry mu budú odpočítané body v hodnote nedokončených tratí zo zvolených kariet cieľových staníc. Tieto body budú odpočítané od celkového počtu bodov.
Cestovné lístky, prosím!

Hru začína hráč, ktorý v reálnom živote navštívil najviac európskych krajín. Ostatní hráči sa potom postupne pripájajú do hry v smere hodinových ručičiek. Počas svojho ťahu si každý hráč lízne jednu kartu vagónov, obsadí trať na hernom pláne a lízne si kartu s cieľovou stanicou, kde potom postaví svoju stanicu.

 • Lízanie kariet – Počas svojho ťahu si hráč vyberie jednu alebo dve karty vagónov. Ak sa rozhodne líznuť lokomotívu, vezme len jednu kartu. V prípade, že chce líznuť bežnú kartu vagónu, vezme dve karty. Ak hráč si vyberie jednu z piatich otvorených kariet vagónov, musí ju ihneď nahradiť kartou z vrchu balíčka kariet vagónov, ak je to možné. Ak je balíček kariet vagónov vyčerpaný, odkážu sa odložené karty, a tak vytvorí nový balíček kariet vagónov. Dôležité je, že lokomotíva je divokou kartou a môže nahradiť akúkoľvek farbu vagónu.
 • Obsadenie trate – Hráč môže obsadiť trasu na hernom pláne tým, že zahrá sadu kariet vagónov z ruky, ktoré majú rovnakú farbu a počet vagónov ako trasa, ktorú chce obsadiť. Po obsadení trasy posunie svoj bodovací žetón na bodovacej dráhe o príslušný počet políčok.
 • Lízanie kariet cieľových staníc – Hráč môže tiež lízať karty cieľových staníc. Lízne si tri karty cieľových staníc a musí si ponechať aspoň jednu z nich.
 • Postavenie stanice – Hráč má možnosť postaviť stanicu v meste, kde ešte nie je umiestnená. Na postavenie prvej stanice potrebuje jednu kartu vagóna ľubovoľnej farby. Pre druhú stanicu potrebuje dve karty rovnakej farby, a pre tretiu stanice potrebuje tri karty rovnakej farby. Stanice môže postaviť len v mestách, kde ešte nie je umiestnená iná stanica.

Obsadenie trate v hre “Cestovanie Európou” vyžaduje, že hráči zahrajú karty vagónov z ruky. Trasa tvorí niekoľko farebných obdĺžnikov, ktoré spájajú dve mestá na mape. Hráč musí zahrať karty vagónov rovnakej farby a rovnakého počtu políčok ako dĺžka trate, ktorú chce obsadiť (napríklad, pre obsadenie žltej trate potrebujete žlté karty vagónov). Lokomotívy môžu byť použité ako divoké karty a nahrádzajú akúkoľvek farbu vagónu.

Napriek tomu, že na mape sú šedé trasy, ktoré nie sú farebné, s lokomotívami, môžu byť obsadené kdekoľvek, a farba kariet vagónov, ktoré použijete, je nepodstatná. Farebné trasy vyžadujú rovnakú farbu kariet vagónov ako farbu trasy.

Existujú aj trasy označované ako tunely, pri ktorých hráči nevedia dopredu ich presnú dĺžku. Pre obsadenie tunela musí hráč položiť karty vagónov, ktoré sú rovnaké farby a rovnakej dĺžky ako predpokladaná dĺžka trate. Potom lízne a odhalí tri vrchné karty balíčka kariet vagónov. Ak medzi nimi sú karty rovnakej farby ako tie, ktoré zahral na začiatku, musí zahrať ďalšiu kartu rovnakej farby alebo lokomotívu a potom môže obsadiť tunel.

Pre karty cieľových staníc, hráči si lížu tri karty z vrchu balíčka, ale musia si ponechať aspoň jednu z nich. Ostatné karty odložia. Karty cieľových staníc neukazujú ostatným hráčom a ich cieľom je splniť tieto karty do konca hry. Ak nesplnia nejakú kartu, budú im odpočítané body.

Pri hre môžu hráči mať stanice, ktoré môžu postaviť v mestách, kde ešte nie sú žiadne. Na to musia použiť karty vagónov rovnakej farby. Postavenie druhej a tretej stanice vyžaduje viac kariet rovnakej farby. Tieto stanice im pomáhajú pri obsadzovaní trás a môžu prispieť k získaniu bodov.

Hra sa tiež zakončí záverečným bodovaním, pri ktorom hráči získavajú body za obsadené trasy a karty cieľových staníc, ktoré úspešne splnili. Ak majú najdlhšiu neprerušenú trať, získajú bonusové body.

Hra “Cestovanie Európou” spočíva v tom, že hráči snažia spojiť rôzne mestá na mape tvorenú farebnými obdĺžnikmi, ktoré reprezentujú trate pre vláčiky. Aby hráč obsadil trasu, musí zahrať karty vagónov z ruky, ktoré majú rovnakú farbu a rovnaký počet políčok ako dĺžka trate. Lokomotíva môže byť použitá ako divoká karta, nahrádzajúca akúkoľvek farbu vagónu. Existujú aj šedé trasy, ktoré môžu byť obsadené ktorýmkoľvek druhom karty vagónov.

Tunely sú zvláštnou variantou trás, kde hráči nevedia presne, aká je ich dĺžka. Pre obsadenie tunela musí hráč zahrať karty, ktoré sú rovnakej farby a rovnakej dĺžky ako túto neznámú dĺžku. Potom lízne tri karty kariet vagónov, ak jedna alebo viac z nich má rovnakú farbu ako karty, ktoré zahral na začiatku, musí zahrať ďalšiu kartu rovnakej farby alebo lokomotívu a potom môže obsadiť tunel.

Hráči si lížu karty cieľových staníc, z ktorých musia splniť aspoň jednu. Tieto karty neukazujú ostatným hráčom. Stanice môžu byť postavené v mestách, kde ešte žiadne nie sú, pričom postavenie druhej a tretej stanice si vyžaduje viac kariet rovnakej farby. Postavené stanice hráčom pomáhajú pri obsadzovaní trás a prispievajú k získaniu bodov.

Hra končí záverečným bodovaním, kde hráči získavajú body za obsadené trasy a splnené karty cieľových staníc. Hráč, ktorý má najdlhšiu neprerušenú trať, získava bonusové body.

Recenzia: Cestovné lístky, prosím! Európa (spoločenská hra)
Recenzie: Cestovné lístky, prosím! Európa (spoločenská hra)

V hre “Cestovanie Európou” hráči môžu postaviť nádražie v akomkoľvek neobsadenom meste, aj keď doň nevedú žiadne trate. Dva hráči však nemôžu postaviť stanicu na rovnakom mieste. Každý hráč môže postaviť maximálne tri stanice počas celej hry, pričom v jednom kole môže postaviť maximálne jednu stanicu. Stanica umožňuje hráčovi využiť trať iného hráča, ktorá vedie z mesta, aby mohol dokončiť svoje vlastné karty cieľových staníc. Ak hráč použije stanice na prepojenie rôznych miest z viacerých kariet cieľových staníc, musí použiť rovnakú trať so stanicou pre všetky karty cieľových staníc.

Pozor, pri sčítaní bodov hráči získavajú štyri body navyše za každú stanicu, ktorú majú ešte v rezervách a nevyužili. Hra sa ukončuje, keď niektorý z hráčov vyčerpá aspoň jedného vagóna a má na konci kola dva vagóny alebo menej.

Ako sa počítajú body na konci hry

Celkové bodové hodnotenie sa skladá z niekoľkých častí.

 • Počas hry hráč získava body za obsadenie rôznych tratí a trás, pričom tieto body sa priebežne zapísujú na bodovacej stupnici.
 • Hráč získava alebo stráca body aj na základe kariet cieľových staníc. Ak úspešne dokončí cieľovú trasu, dostane body uvedené na karte. Ak túto trasu nesplní, príslušné body mu budú odčítané.
 • Za každú stanicu, ktorú hráč nevyužije a ostane v jeho rezervách, dostane 4 body.
 • Hráč môže získať ďalších 10 bodov, ak má najdlhšiu trať a splní kartu Európsky Express bonus.

Skladovanie hry

V krabici tejto hry nájdete praktický plastový organizér, ktorý vám umožní prehľadne uskladniť všetky komponenty. Môžete jednoducho kategorizovať a oddeliť lokomotívy, žetóny a karty, napríklad umiestnením mašiniek do plastových vrecúšok.

Kde hru zaobstarať

Táto hra je obľúbená a tiež dobre dostupná. Kúpite ju napríklad na Vesely-drak.sk, kde dostanete na nákup ako stály zákazník zľavu vo vernostnom programe. Na Vesely-drak.sk majú krásne doskové hry a tu si vyberiete z veľkej ponuky za dobré ceny. Hra je dostupné na 4kids.sk.

Zaujímavou hrou pre deti je aj hra Túlavé veže. Celú recenziu nájdete v článku Recenzia: Dosková hra Túlavé veže.

FAQ

Nižšie som pripravila odpovede na najčastejšie otázky strán pravidiel hry, ktoré hráčom nie sú jasné.

Ako obsadiť tunel?

Predstavme si situáciu na príklade, ktorý vám ukáže, ako obsadiť tunel v tejto hre. Predpokladajme, že chcete obsadiť šedý tunel, ktorý má 4 šedé políčka. Na obsadenie tunela sa rozhodnete použiť 4 červené karty, ktoré reprezentujú farbu vláčikov na tejto trati. Ďalej, pretože v hre existuje určitý stupeň neistoty, otočíte tri karty vláčikov z balíčka. Predpokladajme, že tieto tri karty sú: zelená, modrá a žltá. Teraz, keď máte 4 červené karty (rovnakej farby ako trať) a 3 karty, ktoré sú iných farieb, môžete obsadiť túto trať. Môžete ju obsadiť štyrmi plastovými vláčikmi, pretože máte správny počet červených kariet. Avšak, hra môže byť nepredvídateľná, a tak sa môže stať, že otočíte 3 karty vláčikov, ktoré nie sú červené, napríklad červenú, žltú a lokomotívu. V tejto situácii budete musieť zahrať ďalšie dve červené karty z ruky. Jednu z nich použijete namiesto otočenej červenej karty a druhú ako náhradu za lokomotívu, čo vám umožní obsadiť tunel.

Je možné dokončiť svoju trasu aj v prípade, že sa zhoduje s trasou súpera, ktorý ju už obsadil?

Pokiaľ sa vaša trať zhoduje s traťou súpera, ktorý ju obsadil ako prvý, môžete potrebný úsek obsadiť svojimi vláčikmi, avšak je potrebné umiestniť do mesta, v ktorom tento úsek začína, stanicu.

Preruší stanica najdlhšiu trať pri počítaní celkového bodového hodnotenia?

Ak budeme vychádzať z príkladu vyššie, stanica zasahuje do súperovej trasy, nesmú byť tieto úseky započítavané do celkovej dĺžky trasy.

Ako sa počíta dĺžka najdlhšej trate?

Najdlhšia trať môže byť pomerne komplikovaná – môže obsahovať zákruty, prechádzať cez jedno mesto viackrát a vytvoriť rôzne tvary na hernom pláne. Je však dôležité si uvedomiť, že pri počítaní dĺžky trate sa niektoré úseky, ktoré sú obsadené vláčikmi dvakrát, počítajú len raz. Inými slovami, ak sa niektoré plastové vláčiky nachádzajú na tej istej trati dvakrát, nebudú sa počítať dvakrát, ale iba raz v rámci tejto najdlhšej trasy. Pri určovaní tejto najdlhšej trate sa zohľadňujú len rovnaké línie plastových vláčikov, teda rovnaké farby na trati, ktoré sú súčasťou tejto nepretržitej cesty. Je tiež dôležité, aby trasa nezahŕňala úseky, ktoré sú obsadené súperovými vláčikmi so stanicami, ako sme uviedli vyššie.

CESTOVNÉ LÍSTKY EURÓPA NA VESELY-DRAK.SK

10HODNOTENIE
Cestovné lístky, prosím! Európa

Pekná spoločenská hra ponúka zábavu pre deti i dospelých. Na začiatku sa pravidlá môžu zdať trochu komplikované, ale po tom, ako sa naučíte všetky kroky, budete sa cítiť istí a komfortne ju hráte. Hra je neuveriteľne zábavná a vyniká svojou schopnosťou, ktorá vás bude držať v napätí, dokonca aj po niekoľkých partiách po sebe. Počas hry hráči vyvíjajú strategické úvahy a usilujú sa nazbierať viac bodov než ich súperi. Hra je vhodná pre deti, najmä pre tých vo veku od ôsmich rokov a starších, ktorí majú nejaké skúsenosti s hrami.

Pomer ceny a kvality
10
Kreativita
10
Kvalita prevedenia
10
Ako zabavia deti
10
Ako sa deti rozvíja
10
Klady
 • Krásne a kvalitné prevedenie
 • Náhradné mašinky
 • Veľkorysý herný plán
 • Pre 2 až 5 osôb
 • Núti hráča premýšľať.
Zápory
 • Trošku zložitejšie pravidlá (aspoň zo začiatku)
 • V slovenských pravidlách nie sú presne popísané všetky nejasnosti.
Cestovné lístky, prosím!

PRAJEM VÁM KRÁSNU ZÁBAVU

Foto: Mamadodazda.sk
Tento článok je predklad českého článku z webu Mamadodeste.cz.

Mamadodazda.sk
Logo