Cookies

Mamadodazda.sk (IČO 02189101) s registrovanou kanceláriou na Žerotínovej 1674/55, Praga 3, 130 000, pretože operátor tejto webovej stránky používa na tejto webovej stránke cookies, ktoré sa tu používajú na prevádzkovanie webových stránok (funkčné cookies) a vytváranie štatistík na prenos na webovej stránke (Štatistické súbory cookie), reklamné súbory cookie – Toto sú cookies reklamných platforiem: Google.

Funkčné cookies nemožno odmietnuť a sú potrebné na fungovanie lokality. Štatistické a reklamné súbory cookie je možné nastaviť podľa výberu návštevníkov našej webovej stránky. Cookie, ktoré sa zhromažďujú na meranie prevádzky lokality a vytvorenie štatistík týkajúcich sa prenosu a správania návštevníkov na webe, sa hodnotia vo forme hromadnej a anonymizovanej formy, ktorá umožňuje individuálnu identifikáciu iba v osobitných prípadoch a vynakladá značné profesionálne úsilie.

Cookies na zacielenie na reklamu sa spracúvajú na základe vášho súhlasu. Súhlas so zbieraním súborov cookie na marketingové účely je možné kedykoľvek vziať späť, buď tu, alebo zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Cookies zozbierané inými procesormi: Poskytovateľ služieb Google Analytics prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., registrovaná kancelária 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Máte právo podľa regulácie:

  • Žiadosť od správcu informácií o tom, čo vaše osobné údaje spracúvajú alebo požiadajú o kópiu
  • Žiadosť o prístup správcovi k týmto údajom a nechajte ich aktualizovať alebo opraviť alebo obmedziť spracovanie
  • Žiadosť správcu vymazania týchto osobných údajov – Vymazanie sa vykoná, ak vymazanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a legitímnymi záujmami správcu
  • V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu so žiadosťou o prenos týchto údajov
  • V prípade pochybností týkajúcich sa dodržiavania povinností týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa obráťte na správcu alebo kanceláriu na ochranu osobných údajov alebo súd
  • Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré už sú vo vašom počítači. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokovania súborov cookie vo vašom počítači, ale v takom prípade nebudete môcť využívať všetky naše online služby. Podrobné informácie o nastavovaní súborov cookie vo vašom prehliadači nájdete na webovej stránke konkrétneho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače sú: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera
Mamadodazda.sk
Logo