Ako pripraviť dieťa na nástup do školy?

Nástup do prvej triedy je pre dieťa veľkým prelomovým okamihom. Je to prvý krok do nového sveta, kde bude musieť zvládnuť množstvo nových zručností a povinností. Preto je dôležité dieťa na tento prechod pripraviť.

Obsah

Ako zvládnuť školskú adaptáciu?

Školská adaptácia je proces, počas ktorého sa dieťa učí prispôsobiť novým podmienkam školy. Môže byť náročný ako pre dieťa, tak aj pre jeho rodičov.

Tu je niekoľko tipov, ako zvládnuť školskú adaptáciu:

 • Pripravte dieťa na nástup do školy. Rozprávajte mu o tom, ako to v škole chodí, čo sa tam bude učiť a s kým sa tam bude stretávať.
 • Buďte dieťaťu oporou. Buďte s ním v kontakte, keď je v škole, a počúvajte jeho obavy.
 • Pomôžte dieťaťu nájsť si kamarátov. Pokiaľ sa dieťa cíti osamelé, môže to byť pre neho ťažké zvládnuť školskú adaptáciu.
 • Buďte trpezliví. Adaptácia môže trvať niekoľko týždňov alebo aj mesiacov.
 • Ak máte obavy, že vaše dieťa školskú adaptáciu nezvládne, môžete sa poradiť s učiteľom alebo psychológom.

Aké sú rozdiely medzi predškolákom a prvákom?

Predškolák je dieťa, ktoré navštevuje materskú školu. Je to obdobie, kedy sa dieťa rozvíja po fyzickej, psychickej i sociálnej stránke. Prvák je dieťa, ktoré začína navštevovať prvú triedu základnej školy. V tomto období sa dieťa učí nové veci a zvyká si na nový režim.

Aké sú povinnosti prvákov?

 • Chodiť do školy pravidelne a včas.
 • Nosiť do školy potrebné pomôcky a učebné materiály.
 • Zúčastniť sa vyučovania a plniť úlohy.
 • Dodržiavať pravidlá školy.

Pre úspešný štart do školy sú pre prváčikov dôležité nasledujúce zručnosti:

 • Jazykové zručnosti: Dieťa by malo vedieť hovoriť a rozumieť spisovnej slovenčine. Malo by vedieť čítať, písať a skladať jednoduché vety.
 • Matematické zručnosti: Dieťa by malo vedieť počítať do 10, poznať základné geometrické tvary a vykonávať jednoduché počítanie.
 • Pohybové zručnosti: Dieťa by malo byť schopné samostatne sa obliekať, jesť a chodiť na záchod. Malo by byť tiež schopné správne sedieť pri stole a sústrediť sa na určitú činnosť.
 • Sociálne zručnosti: Dieťa by malo byť schopné spolupracovať s ostatnými deťmi, rešpektovať ich názory a pravidlá.
 • Pokiaľ dieťa tieto zručnosti má, bude pre neho prechod do školy jednoduchší a príjemnejší.

Príprava na nástup do školy

Príprava by mala začať už v materskej škole. Dieťa by malo získať základné znalosti a zručnosti, ktoré bude v prvej triede potrebovať. Medzi tieto zručnosti patria:

 • Jazykové zručnosti: Dieťa by malo vedieť hovoriť a rozumieť spisovnej slovenčine. Malo by vedieť hovoriť básničky, hádanky a pesničky.
 • Matematické zručnosti: Dieťa by malo vedieť počítať do 10, poznať základné geometrické tvary a vykonávať jednoduché počítanie.
 • Pohybové zručnosti: Dieťa by malo byť schopné samostatne sa obliekať, jesť a chodiť na záchod. Malo by byť tiež schopné správne sedieť pri stole a sústrediť sa na určitú činnosť.

Okrem týchto základných zručností je dôležité dieťa pripraviť aj na psychický prechod do školy. Dieťa by malo byť pripravené na to, že bude musieť byť v novom prostredí, učiť sa nové veci a spolupracovať s ostatnými deťmi.

Ako dieťa na nástup do školy pripraviť?

Tu je niekoľko tipov, ako dieťa na nástup do školy pripraviť:

 • Hovorte s dieťaťom o škole. Rozprávajte mu o tom, ako to v škole chodí, čo sa tam bude učiť a s kým sa tam bude stretávať.
 • Pripravte dieťa na to, že bude musieť byť samostatnejší. Učte ho samostatne sa obliekať, jesť a chodiť na záchod.
 • Pomáhajte dieťaťu precvičovať základné zručnosti, ktoré bude v škole potrebovať. Čítajte mu knihy, hrajte sa na počítanie a kreslenie.
 • Pripravte dieťa na to, že sa bude musieť učiť nové veci. Čítajte mu knihy o škole ao tom, čo sa tam bude učiť.
 • Povzbudzujte dieťa, aby sa do školy tešilo. Rozprávajte mu o tom, ako to v škole môže byť zábavné.

Pokiaľ máte obavy, že vaše dieťa nie je na nástup do školy pripravené, môžete sa poradiť s učiteľom alebo psychológom. Nástup do školy je dôležitý okamih v živote každého dieťaťa. Pokiaľ dieťa na tento prechod dobre pripravíte, bude pre neho prechod do školy jednoduchší a príjemnejší.

Foto: Pexels
Toto je preklad českej originálnej verzie dostupnej na Mamadodeste.cz.

Mamadodazda.sk
Logo