Ako pomôcť deťom s domácimi úlohami?

Domáce úlohy sú dôležitou súčasťou školskej výučby. Pomáhajú deťom upevniť si znalosti a zručnosti, ktoré sa naučili v škole, a pripraviť sa na ďalšiu výučbu. Rodičia môžu svojim deťom s domácimi úlohami významne pomôcť.

Obsah

Ako pomôcť deťom s domácimi úlohami?

Domáce úlohy sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu a môžu byť pre deti a ich rodičov výzvou. Vytvorenie pozitívneho a podporujúceho prostredia na splnenie domácich úloh môže mať dlhodobý vplyv na akademický úspech detí. Pozrite sa na niektoré tipy a stratégie, ktoré môžu rodičia použiť na to, aby svojim deťom s domácimi úlohami pomohli.

Vytvorte vhodné prostredie

Pre produktívnu prácu je dôležité vytvoriť vhodné prostredie. Malo by byť tiché, dobre osvetlené a pohodlné. Dieťa by malo mať k dispozícii všetky potrebné pomôcky, ako sú učebnice, zošity, ceruzky, pero, pravítko a ďalšie.

 • Tiché prostredie: Dieťa by sa malo môcť sústrediť na svoju prácu a nemalo by byť rušené hlučnými zvukmi. Pokiaľ je to možné, nájdite dieťaťu miesto, kde bude mať pokoj.
 • Dobré osvetlenie: Dieťa by malo mať dostatok svetla, aby mohlo jasne vidieť, čo píše alebo kreslí. Pokiaľ je to možné, postavte dieťaťu stôl tak, aby malo svetlo z okna.
 • Pohodlné prostredie: Dieťa by sa malo cítiť pohodlne, aby sa mohlo sústrediť na svoju prácu. Pokiaľ je to možné, dajte dieťaťu do izby mäkkú stoličku alebo vankúš.
 • Pomôcky: Dieťa by malo mať k dispozícii všetky potrebné pomôcky, aby mohlo pracovať samostatne. Uistite sa, že dieťa má doma všetky učebnice a zošity, ktoré potrebuje.

Ujasnite si pravidlá

Je dôležité, aby ste si s dieťaťom ujasnili, kedy a ako má domáce úlohy plniť. Mali by ste nastaviť konkrétny čas a miesto, kedy sa bude dieťa venovať domácim úlohám. Je tiež dôležité, aby ste dieťaťu nastavili jasné pravidlá, ako má pri plnení domácich úloh postupovať.

 • Čas: Dohovorte sa s dieťaťom, kedy bude mať čas na domáce úlohy. Uistite sa, že to bude čas, kedy bude dieťa oddýchnuté a bude sa môcť sústrediť.
 • Miesto: Dohovorte sa s dieťaťom, kde bude robiť domáce úlohy. Uistite sa, že to bude miesto, kde bude mať dieťa pokoj a nebude ho nič rušiť.
 • Pravidlá: Dohovorte sa s dieťaťom, aké pravidlá budú platiť pri plnení domácich úloh. Môže to byť napríklad pravidlo, že dieťa bude musieť najskôr dokončiť všetky úlohy z matematiky, a až potom sa bude venovať úlohám z českého jazyka.

Poskytnite pomoc, ale nerobte to za dieťa

Pokiaľ dieťa s niečím nerozumie, nebojte sa mu pomôcť. Môžete mu vysvetliť, ako danú úlohu vyriešiť, alebo mu ponúknuť pomoc s hľadaním informácií. Je však dôležité, aby ste dieťaťu nezačali robiť domáce úlohy zaň. Dieťa sa tak nenaučí samostatne pracovať a riešiť problémy.

 • Porozumenie úlohe: Ak dieťa s niečím nerozumie, najprv sa uistite, že mu rozumiete vy. Pokiaľ tomu tak nie je, môžete si s dieťaťom úlohu spoločne prečítať a vysvetliť si ho.
 • Riešenie problému: Ak dieťa vie, čo má urobiť, ale nevie, ako daný problém vyriešiť, môžete mu ponúknuť pomoc. Môžete mu napríklad navrhnúť, ako by mohol problém riešiť, alebo mu ukázať, ako by mohol problém vyriešiť iný žiak.
 • Hľadanie informácií: Ak dieťa potrebuje nájsť informácie, môžete mu pomôcť s vyhľadávaním na internete alebo v knižnici.

Buďte trpezliví

 • Domáce úlohy môžu byť pre deti náročné. Môže sa im zdať, že sú príliš ťažké, alebo že ich nebaví. Rodičia by preto mali byť trpezliví a mali by sa snažiť dieťa motivovať.
 • Pripomeňte si, že sa dieťa učí. Deti sa učia postupne a potrebujú čas, aby pochopili nové učivo.
 • Nedovoľte, aby ste sa rozčúlili. Ak sa rozčúlite, dieťa sa bude cítiť menej motivované a bude sa mu horšie učiť.
 • Zamerajte sa na pokrok, nie na dokonalosť. Dieťa sa môže naučiť aj z chýb, takže je dôležité, aby ste ho pochválili za každý pokrok, ktorý urobí.
 • Ponúknite dieťaťu podporu. Uistite dieťa, že ste tu pre neho a že mu pomôžete, pokiaľ bude potrebovať.
 • Pripojte sa k dieťaťu a ponúknite mu pomoc, ale nerobte to za neho. Nechajte dieťa, aby sa pokúsilo úlohu vyriešiť samo, ale buďte pripravení pomôcť, ak bude potrebovať.
 • Buďte pozitívne a povzbudzujúce. Pochváľte dieťa za každý pokrok, ktorý urobí.
 • Nastavte si realistické očakávania. Neočakávajte, že dieťa bude schopné zvládnuť všetky úlohy okamžite.
 • Dajte dieťaťu dostatok času na to, aby sa mohlo sústrediť. Netlačte na dieťa, aby sa učilo, ak je unavené alebo rozrušené.

Snažte sa pochopiť, čo dieťa prežíva

Deti môžu mať s domácimi úlohami rôzne problémy. Môže sa im zdať, že sú príliš ťažké, alebo že ich nebaví. Snažte sa pochopiť, čo dieťa prežíva, a ponúknite mu pomoc, ktorú potrebuje.

 • Pochopiť dieťa: Ak dieťa s domácimi úlohami bojuje, snažte sa pochopiť, prečo. Môže to byť spôsobené tým, že dieťa má problémy s porozumením učivu, alebo že sa mu úlohy jednoducho nezaujímajú.
 • Ponúknite pomoc: Ak dieťa potrebuje pomoc, ponúknite mu ju. Môžete mu napríklad pomôcť nájsť spôsob, ako lepšie pochopiť úlohy, alebo mu ponúknuť iné aktivity, ktoré by ho mohli viac zaujímať.

Všeobecné rady

 • Spoločne s dieťaťom si prejdite pokyny k domácim úlohám. Uistite sa, že dieťaťu rozumie, čo má urobiť.
 • Rozdeľte domáce úlohy na menšie úseky. Dieťa tak bude mať pocit, že sa mu úloha lepšie zvláda.
 • Nastavte si pravidelné prestávky. Dieťa tak bude mať možnosť si oddýchnuť a znova sa sústrediť.
 • Vytvorte si systém odmeňovania. Ak dieťa splní domáce úlohy, môžete ho odmeniť nejakou príjemnou činnosťou.
 • Pomoc rodičov môže deťom s domácimi úlohami významne pomôcť. Pokiaľ budete postupovať podľa týchto tipov, môžete svojmu dieťaťu pomôcť, aby sa učilo efektívne a s radosťou.

Záver

Domáce úlohy sú dôležitou súčasťou školskej výučby, ale môžu byť pre deti aj náročné. Rodičia môžu svojim deťom s domácimi úlohami významne pomôcť, ak vytvoria vhodné prostredie, nastavia jasné pravidlá, poskytujú pomoc, ale nerobia to za dieťa, sú trpezliví a snažia sa pochopiť, čo dieťa prežíva.

Foto: Pexels
Toto je preklad českej originálnej verzie dostupnej na Mamadodeste.cz.

Mamadodazda.sk
Logo