Zásady ochrany osobných údajov a súkromie

Používanie týchto webových stránok podlieha zásadám ochrany osobných údajov prevádzkovateľa webových stránok, ktorým je Tereza Krček, IČO: 02189101 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Zásady ochrany osobných údajov sú poskytované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR).

Zhromažďovanie osobných údajov

Aktívne oznámené osobné údaje

Na tomto webe od Vás zhromažďujeme informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Osobné údaje zhromažďujeme napríklad pri vašej objednávke, registrácii. Tieto osobné údaje môžu obsahovať Vaše meno a priezvisko, názov spoločnosti, e-mail, telefón, adresu a ďalšie informácie. Takéto údaje nám môžete poskytnúť iba dobrovoľne.

Pasívne oznámené osobné údaje

Okrem toho dochádza k automatickému zhromažďovaniu informácií, a to pri používaní našich webových stránok. Tieto informácie nemusia vašu identitu odhaľovať priamo, ale môžu obsahovať informácie o konkrétnom zariadení, ktoré používate (a to napríklad typ webového prehliadača, IP adresa). Tieto informácie získavame prostredníctvom tzv. súborov cookies.

Prístup k osobným údajom

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich odstránenie či opravu. Prevádzkovateľ je podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 povinný Vás o tejto skutočnosti informovať. V tomto dokumente budete informovaní o rozsahu spracovania osobných údajov, zdrojoch osobných údajov, spôsobe spracovania a ďalších dôležitých skutočnostiach. Niektoré Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať na základe právnych predpisov. Na tieto dáta sa právo na výmaz nevzťahuje.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky dáta uložené u Prevádzkovateľa sú na webe chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS), ktorý chráni spojenie medzi webovými prehliadačmi návštevníka webu a serverom pred odpočúvaním, podvrhmi dát a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu. Rovnako u Prevádzkovateľa sú všetky dáta chránené, prístup k nim je povolený iba osobám, ktoré s nimi pre plnenie svojich zákonných či zmluvných povinností nutne musia pracovať, a je chránený heslami a inými technickými zabezpečovacími prostriedkami.

Účel použitia

Prevádzkovateľ používa osobné údaje na uľahčenie spracovania objednávok, dodávanie tovaru, zdokonalenie webových stránok, na marketingové a propagačné účely; analýzou užívateľských dát taktiež naša spoločnosť hodnotí využívanie webových stránok.

Google Analytics

Tento web využíva službu Google Analytics, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google, Inc. („Google“). Ide o službu, ktorá zaznamenáva správanie návštevníkov webových stránok a umožňuje ho vyhodnocovať. Tým napomáha zlepšovať webové stránky, ich užívateľskú prívetivosť.

Zbierané údaje o používateľoch stránok sú anonymné. Služba nezbiera osobné a citlivé údaje. Google môže tieto informácie o používateľoch poskytnúť tretím osobám, ak je to požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať tieto údaje pre Google.

Služba Google Analytics je navyše rozšírená o nasledujúce reklamné funkcie, ktoré poskytuje spoločnosť Google

Remarketing.

GDN (Google display network) reporting.

Demografické a záujmové prehľady Google Analytics.

Ak si neprajete byť zahrnutí do štatistík služby Google Analytics, môžete využiť možnosti odmietnutia.

Cookies

Na webových stránkach Prevádzkovateľa dochádza k zhromažďovaniu informácií o správaní užívateľov pomocou súborov cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory s informáciami, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítať alebo mobilné zariadenia v prípade, že tieto webové stránky prechádzate. V týchto súboroch sú uložené informácie o Vašich krokoch a nastaveniach. Náš web používa súbory cookies s cieľom zaistiť užívateľom lepší užívateľský komfort a tiež zlepšiť funkčnosť a výkonnosť stránok a taktiež z marketingových a propagačných dôvodov.

Na tomto webe používame nasledujúce cookies:

Cookies prvej strany – sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu webových stránok (krátkodobé). Zároveň využívame dlhodobé cookies na zbieranie agregovaných anonymných dát o návštevníkoch webu (Google Analytics).

Cookies tretej strany – cookies reklamných systémov, sociálnych sietí, vložených videí…

Nastavenie súborov cookies

Nastavenie súborov cookies je možné vo webovom prehliadači zmeniť, ale v prvom rade je potrebné Vás upozorniť, že pokiaľ budú cookies deaktivované v prehliadači, nebudete ďalej môcť využívať všetky interaktívne prvky našich webových stránok. Väčšina novších webových prehliadačov (ako Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari) ponúka možnosť kontroly uložených cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača. V rámci nastavenia svojich prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu Vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho servera.

Využívanie podobných technológií

Vzhľadom na skutočnosť, že súbory cookies nie sú jediný spôsob, ako je možné sledovať alebo rozpoznať používateľov webových stránok, sú podľa potreby používané aj iné podobné technológie, ktoré sledujú našich používateľov. To nám napríklad umožňuje sledovať vzorce správania užívateľov na našom webe a toto využiť na marketingové účely, poskytovať alebo využívať služby cookies či zlepšovať výkon online funkcií.

Remarketing

Pre účely remarketingu Prevádzkovateľ zhromažďuje súbory cookies uložené v prehliadači návštevníka. Remarketing je zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev návštevníka stránok Prevádzkovateľa. Po príchode na webové stránky je návštevník označený a anonymne zaradený do zoznamu cieľového publika. Toto označenie je zaistené cez súbory cookies. Dáta z remarketingu požívame výhradne na segmentáciu návštevníkov za účelom doručenia relevantnejšieho reklamného oznámenia. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania návštevníkov. Komerčné oznámenia sú zobrazované vo vyhľadávačoch Google, Zoznam a pod. Remarketing je zaistený prostredníctvom remarketingových platforiem, ako napr. Google AdWords, Zoznam Sklik a iné.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Počas prehliadania webu môžete naraziť na hypertextové odkazy odkazujúce na webové stránky tretích strán. Poskytovateľ nezodpovedá za zber ani použitie osobných údajov na týchto webových stránkach či aplikáciách a odporúča vám, aby ste sa pred prezeraním týchto webových stránok či použitím takých aplikácií a služieb dôkladne oboznámili s príslušnými podmienkami a vyhláseniami o ochrane o osobných údajov.

Prevádzkovateľ ďalej používa aj prostredie sociálnych sietí, ako sú služby Heuréka či Facebook, za účelom používania a získavania informácií. Tieto moduly plug-in iných platforiem možno spoznať podľa loga a príslušnej štylizácie textu danej platformy. Pokiaľ tak niektorý z týchto modulov plug-in použijete na výber niektorého z našich webov, ten potom môže vytvoriť priame spojenie medzi používaným prehliadačom a webom príslušnej sociálnej siete. Pretože tento prenos prebieha vždy medzi danou sieťou a prehliadačom, nemá Prevádzkovateľ prístup k odosielaným dátam a nemá ani žiadne informácie o nich. Ak ste boli súčasne prihlásení k niektorej z platforiem alebo sa neskôr prihlásite k danej sociálnej sieti, modely plug-in budú môcť automaticky pripojiť informácie k Vášmu účtu. Rovnaký postup platí aj pre použitie modulov plug-in (napríklad tlačidlá „To sa mi páči“) alebo pridávanie komentárov.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ nebude zdieľať ani odovzdávať žiadne identifikovateľné informácie o Vás tretím stranám bez Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať iba s autorizovanými obchodnými partnermi za účelom distribúcie ponuky produktov a služieb, dodávania objednaného tovaru a ďalšej komunikácie s Vami, v prípadoch vyžadovaných zákonom, napríklad v súvislosti s otázkami štátnej správy, so súdnymi spormi alebo inými právnymi procesmi a požiadavkami, alebo v prípade, že sme v dobrej viere presvedčení, že poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné v záujme ochrany našich práv, a to napríklad pri vyšetrovaní možného porušenia našich podmienok alebo pri zisťovaní prevencii či odhaľovaní podvodov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovatelia, ktorými sú prevádzkovateľa portálov Heureka.cz a Zbozi.cz; tým na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Spoločnosti Google poskytujeme do ich reklamného nástroja Google Ads Vaše údaje Meno, Priezvisko a E-mail po úspešne dokončenej objednávke.

Marketingové oznámenia

Odber priamych marketingových oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť. Najjednoduchším spôsobom je kliknúť na odkaz „odhlásiť odber“ v ktoromkoľvek e-maile alebo oznámení, ktoré vám zašleme. Ďalej nás môžete kontaktovať pomocou našich kontaktných údajov uvedených na našich webových stránkach.

Bezpečnosť

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje iba v rozsahu niepotrebné na účely uvedené v týchto zásadách a používa patričné bezpečnostné technológie, ktorými zaisťuje bezpečnosť, integritu a ochranu súkromia u všetkých osobných údajov. Všetky osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Prevádzkovateľ nemôže vďaka povahe prostredia internetu úplne zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré používatelia na weby Prevádzkovateľa vložia, Prevádzkovateľ ale používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré sú všeobecne odporúčané na to, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Tieto zásady môžeme v prípade potreby aktualizovať. Odporúčame Vám preto tieto Zásady pravidelne prechádzať, aby ste boli aktuálne informovaní o tom, ako pomáhame chrániť Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii.

Kontaktné informácie​

V prípade potreby je možné kontaktovať Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom e-mailu podpora@mamadodeste.cz.

Mamadodazda.sk
Logo