Montessori prístup vo vzdelávaní: Podpora rozvoja detí cez svoje vlastné objavy

Vyrobte si zdravú domácu zmrzlinu. V článku nájdete jednoduché recepty na domácu zmrzlinu, ktorá sa vám zaručene podarí.

Obsah

Čo je Montessori prístup?

Montessori prístup k vzdelávaniu, vyvinutý talianskou lekárkou a pedagogickou Máriou Montessori v prvej polovici 20. storočia, kladie dôraz na individuálny a prirodzený vývoj detí. Jeho základné princípy zahŕňajú rešpekt k individualite, vytvoreniu pripraveného prostredia, podporu samostatnosti a sebariadenia detí, dôraz na pracovný cyklus a koncentráciu a vytváranie zmiešaných vekových skupín. Tento prístup poskytuje deťom možnosť slobodného výberu aktivít, čo podporuje rozvoj kreativity, sociálnych zručností a celkového osobnostného rastu. Montessori prístup sa zameriava na rozvoj zručností, ktoré idú nad rámec tradičných učebných metód a kladie dôraz na to, aby učenie bolo pre deti prirodzeným a radostným procesom. Montessori prístup je založený na presvedčení, že každé dieťa má jedinečné schopnosti a potenciál. Montessori školy sa snažia vytvoriť prostredie, ktoré podporuje rozvoj týchto schopností a potenciálu.

Ciele Montessori prístupu

Ciele Montessori prístupu sú nasledujúce:

 • Rozvoj autonómie a sebavedomia: Montessori prístup sa snaží viesť deti k tomu, aby sa dokázali samy o seba postarať a aby mali pocit, že sú schopné dosiahnuť svoje ciele.
 • Rozvoj samostatnosti a samostatného myslenia: Montessori prístup sa snaží viesť deti k tomu, aby boli samostatné a aby sa dokázali samostatne učiť.
 • Rozvoj kreativity a predstavivosti: Montessori prístup sa snaží viesť deti k tomu, aby boli kreatívne a aby rozvíjali svoju predstavivosť.
 • Rozvoj sociálnych zručností: Montessori prístup sa snaží viesť deti k tomu, aby boli schopné spolupracovať s ostatnými a aby sa dokázali správať eticky.

Metódy Montessori prístupu

Montessori prístup používa rôzne metódy na dosiahnutie cieľov, napríklad:

 • Pripravené prostredie: Montessori prostredie je pripravené tak, aby bolo pre deti bezpečné a podnecujúce. Prostredie je vybavené rôznymi pomôckami, ktoré podporujú rozvoj detí v rôznych oblastiach.
 • Voľba aktivít: Deti majú možnosť si vyberať, ktoré aktivity budú robiť. To im pomáha rozvíjať ich autonómiu a samostatné myslenie.
 • Individuálny prístup: Montesori učitelia sa venujú každému dieťaťu individuálne. To im pomáha lepšie pochopiť potreby každého dieťaťa a lepšie ho podporovať v jeho rozvoji.

Montessori školy

Montessori školy sú školy, ktoré sa zameriavajú na Montessori prístup. Montessori školy sú rozdelené do troch cyklov:

 • Materská škola (0-6 rokov): Montessori materská škola sa zameriava na rozvoj zmyslového vnímania, motoriky, reči a kreativity.
 • Základná škola (6-12 rokov): Montessori základná škola sa zameriava na rozvoj samostatnosti, logického myslenia a sociálnych zručností.
 • Stredná škola (12-18 rokov): Montessori stredná škola sa zameriava na rozvoj samostatného myslenia, kritického myslenia a prípravy na život po škole.

Princípy Montessori Prístupu

 • Rešpekt k individualite: Montessori prístup vychádza z presvedčenia, že každé dieťa je jedinečné a malo by mať priestor pre svoj vlastný rast a vývoj. Učitelia podporujú individuálne potreby detí a motivujú ich k objavovaniu svojich záujmov.
 • Pripravené prostredie: Triedy v Montessori školách sú navrhnuté tak, aby poskytovali podnety pre vývoj všetkých zmyslov. Deti majú prístup k rôznym materiálom a nástrojom, ktoré podporujú kreativitu a samostatnosť.
 • Samostatnosť a sebariadenie: Montessori prístup verí, že deti majú vrodenú túžbu učiť sa samy. Preto sú podnecované k samostatnému rozhodovaniu, plánovaniu a samoregulácii. Táto zručnosť je kľúčová pre neskorší životný úspech.
 • Pracovný cyklus a koncentrácia: Deti sú podporované na to, aby si vybrali aktivity podľa svojich záujmov a vlastného tempa. Dôraz je kladený na hlbokú koncentráciu a sústredenie na úlohy, čo podporuje vývoj trpezlivosti a disciplíny.
 • Zmiešané vekové skupiny: Montessori triedy obvykle obsahujú deti rôzneho veku. Táto zmiešaná skupina umožňuje starším deťom zastávať role vzorov a učiteľov, čo zlepšuje komunikáciu a sociálne zručnosti.

Foto: Pexels
Toto je preklad českej originálnej verzie dostupnej na Mamadodeste.cz.

Mamadodazda.sk
Logo